Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý chọn lọc

Tài liệu phân tích hệ thống thông tin là công cụ giúp hiểu rõ hệ thống cũ, trừu tượng hóa nó, tìm cho được các giải pháp hệ thống thông tin mới đảm bảo yêu cầu thông tin mới cho quản lý. Tài liệu có định dạng PDF để các bạn có thể in ra hoặc tải về để hỗ trợ công việc sau này.

Ngày nay trong thời kỳ của công nghệ thông tin, máy tính đã tham gia hỗ trợ hầu hết các hoạt động của con người như nghiên cứu khoa học, kinh doanh, quản lý… Để ứng dụng công nghệ thông tin cho việc xây dựng các hệ thống thông tin quản lý đòi hỏi phải có qui trình, phương pháp để áp dụng.

Chính vì vậy một trong những yêu cầu quan trọng của những người làm tin học đó là phải có tri thức về phân tích thiết kế hệ thống mới có thể và phát triển được các ứng dụng tin học có tính khả thi. Phân tích thiết kế hệ thống được phát triển theo nhiều giai đoạn với các phương pháp xây dựng hệ thống khác nhau. 

Cuốn sách “Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý chọn lọc” sẽ cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản và đưa ra các ví dụ cụ thể trong cuộc sống và hệ thống bài tập ứng dụng dễ hiểu và biết cách vận dụng kiến thức vào thực tế. 

READ:  Soạn bài Củng cố, mở rộng bài 6 Kết nối tri thức

Nội dung cuốn sách được chia thành 8 chương, cuối mỗi chương có các câu hỏi và bài tập như sau:

Chương 1 Đại cương về các hệ thống thông tin quản lý

Chương 2 Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án

Chương 3 Phân tích chức năng của hệ thống

Chương 4 Phân tích và thiết kế dữ liệu

Chương 5 Thiết kế giao diện giữa người và máy

Chương 6 Thiết kế kiểm soát và Chương trình

Chương 7 Lập trình – chạy thử – bảo dưỡng

Chương 8 Bài tập tổng hợp.

Mong rằng đây là tài liệu hữu ích cho bạn!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: kiến thức chung

Bài viết hay nhất