Soạn văn 12 bài khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng Tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX ngắn nhất

Hướng dẫn soạn bài khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng Tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX ngắn gọn nhất để các em cùng tham khảo.

Đọc Tài Liệu™ giới thiệu bài soạn văn 12 “khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng Tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX” ngắn gọn nhất để các bạn tham khảo, giúp các bạn hoàn thành tốt hơn bài soạn của mình.

Đây là bài soạn ngắn gọn, tóm tắt các ý chính để trả lời các câu hỏi tại trang 18 SGK môn Ngữ văn lớp 12. Để xem đầy đủ và ôn tập các kiến thức, các bạn có thể xem tại bài viết soạn bài khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng Tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX.

Câu 1 trang 18 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1

Tình hình lịch sử, xã hội, văn hóa có ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của văn học giai đoạn này:

– Tháng 8 năm 1945, cách mạng thành công, mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc – kỉ nguyên độc lập, tự do. Từ đây, văn học vận động và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản tạo nên một nền văn học thống nhất về khuynh hướng, tư tưởng, về tổ chức và quan niệm nhà văn kiểu mới: nhà văn – chiến sĩ

READ:  Soạn bài Các thao tác nghị luận ngắn nhất

– Từ năm 1945-1975, đất nước diễn ra hai sự kiện lớn, có tác động sâu sắc đến văn học: đấu tranh giải phóng dân tộc tỏng 30 năm và miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

– Điều kiện giao lưu văn hóa với nước ngoài không thuận lợi, chỉ giới hạn trong một số nước

Câu 2 trang 18 SGK Ngữ Văn lớp 12 tập 1

Văn học Việt Nam từ 1945 đến 1975 phát triển qua 3 chặng. Thành tựu chủ yếu của mỗi chặng như sau:

– Chặng đường 1945-1954:

• Xuất hiện những tập truyện kí khá dày dặn

• Thơ đạt được nhiều thành tựu xuất sắc

• Kịch: một số vở kịch ra đời phản ánh hiện thực cách mạng và kháng chiến

• Lí luận, nghiên cứu, phê bình văn học chưa phát triển nhưng đã có một số sự kiện và tác phẩm có ý nghĩa quan trọng

– Chặng đường 1955-1964

• Văn xuôi mở rộng phạm vi đề tài, bao quát được nhiều vấn đề

• Thơ phát triển mạnh mẽ

• Kịch nói có một số tác phẩm được dư luận chú ý

– Chặng đường 1965-1975:

• Văn xuôi phản ánh cuộc chiến đấu và lao động, khắc họa thành công hình ảnh con người Việt Nam kiên cường, bất khuất

• Thơ đạt được nhiều thành tựu xuất sắc

• Kịch có nhiều thành tựu đáng ghi nhận

• Nhiều công trình nghiên cứu, lí luận, phê bình xuất hiện

READ:  Phân tích bài thơ Nói với con của Y Phương | Phân tích Nói với con

Câu 3 trang 18 SGK Ngữ Văn lớp 12 tập 1

Đặc điểm của văn học thời kì này là:

– Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hóa, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước

• Văn học là một thứ vũ khí, văn học phục vụ kháng chiến, phụng sự kháng chiến

• Quá trình vận động và phát triển của văn học ăn nhập với từng chặng đường lịch sử của dân tộc

– Nền văn học hướng về đại chúng: đại chúng vừa là đối tượng phản ánh vừa là đối tượng phục vụ của văn học, đồng thời là nguồn cung cấp lực lượng sáng tác cho văn học

– Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn

• Khuynh hướng sử thi thể hiện ở đề tài, nhân vật trung tâm, lời văn, giọng điệu,…

• Cảm hứng lãng mạn: niềm tin vào ngày mai tươi sáng, khẳng định lí tưởng của cuộc sống mới,…

Câu 4 trang 18 SGK Ngữ Văn lớp 12 tập 1

Văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX phải đổi mới do sự thay đổi của hoàn cảnh lịch sử, văn hóa, xã hội:

– Cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc – kỉ nguyên độc lập, tự do và thống nhất đất nước

– Đất nước gặp phải những khó khăn, thách thức và yêu cầu cần phải đổi mới

– Nền kinh tế từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường

READ:  Soạn bài Những đứa con trong gia đình ngắn gọn nhất

– Văn hóa có điều kiện tiếp xúc với nền văn hóa của nhiều nước trên thế giới

– Sự phát triển mạnh mẽ của văn học dịch, báo chí và các phương tiện truyền thông khác

Câu 5 trang 18 SGK Ngữ Văn lớp 12 tập 1

– Đề tài: phong phú, mới mẻ

– Đội ngũ sáng tác: đề cao cá tính sáng tạo của nhà văn

– Nội dung: vận động theo hướng dân chủ hóa, mang tính nhân bản, nhân văn sâu sắc, có tính hướng nội, quan tâm nhiều đến số phận cá nhân

– Thể loại:

• Thơ: không còn tạo được hấp dẫn như trước

• Văn xuôi: khởi sắc hơn thơ ca, nhạy cảm với những vấn đề đời sống

• Phóng sự điều tra: phát triển mạnh và thu hút sự chú ý của người đọc

• Kịch nói: phát triển mạnh mẽ và gây được tiếng vang

• Lí luận, nghiên cứu, phê bình văn học có sự đổi mới và nhiều triển vọng

Trên đây là toàn bộ bài soạn khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng Tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX ngắn gọn nhất. Để hoàn thành tốt hơn bài soạn của mình, các em có thể tham khảo thêm tài liệu tóm tắt các kiến thức khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng Tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX đã được Đọc Tại Liệu biên soạn.

Hướng dẫn soạn văn 12 hay nhất

Thanh Long (Tổng hợp)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: kiến thức chung