Soạn bài Luyện từ và câu lớp 4: Danh từ trang 52, 53

Soạn bài Luyện từ và câu lớp 4: Danh từ trang 52 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 được Đọc tài liệu biên soạn và chia sẻ đầy đủ: Danh từ là gì – lớp 4, gợi ý trả lời các câu hỏi, bài tập trang 52, 53 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Soạn bài Luyện từ và câu lớp 4: Danh từ trang 52, 53 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 với đầy đủ thông tin về lý thuyết và thực hành giúp các em học sinh nhận biết, phân biệt Danh từ là gì? trong lần đầu học tập về chuyên đề này.

Kiến thức cần nhớ

Danh từ là gì?

Danh từ là những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm, hoặc đơn vị)

VD: ông, bà, nhà, cửa, dừa, cơn, mưa,….

Gợi ý giải bài tập trang 52, 53 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

I. Nhận xét

Câu 1 trang 52 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau.

Mang theo truyện cổ tôi đi
Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa
Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi
Đời cha ông với đời tôi
Như con sông với chân trời đã xa
Chỉ còn truyện cổ thiết tha
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình.

READ:  Phân tích tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

Lâm Thị Mỹ Dạ

Gợi ý trả lời:

Các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ: Truyện cổ, cuộc sống, tiếng, xưa, cơn, nắng, mưa, con, sông, rặng, dừa, dời, cha ông, con sóng, chân trời, truyện cổ, mặt, ông cha.

Câu 2 trang 52 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Xếp các từ em mới tìm được vào nhóm thích hợp

– Từ chỉ người : ông cha, ..
– Từ chỉ vật : sông, …
– Từ chỉ hiện tượng : mưa, …
– Từ chỉ khái niệm: cuộc sống,…
– Từ chỉ đơn vị : cơn, …

Gợi ý trả lời:

Xếp các từ vào nhóm thích hợp:

– Từ chỉ người: cha ông, ông cha.
– Từ chỉ vật: sông, dừa, chân trời mặt.
– Từ chỉ hiện tượng: nắng, mưa.
– Từ chỉ khái niệm: truyện cổ, cuộc sống, tiếng, xưa, đời.
– Từ chỉ đơn vị: cơn, con, rặng.

II. Luyện tập

Câu 1 trang 53 sgk Tiếng Việt 4 tập 1: Tìm danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ được in đậm dưới đây.

Một điểm nổi bật trong đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lòng thương người… Chính vì thấy nước mất, nhà tan… mà Người đã ra đi học tập kinh nghiệm của cách mạng thế giới để về giúp đồng bào.

Gợi ý trả lời

Danh từ chỉ khái niệm trong đoạn văn đã cho là: điểm, đạo đức, kinh nghiệm, cách mạng.

Câu 2 trang 53 sgk Tiếng Việt 4 tập 1: Đặt câu với một danh từ chỉ khái niệm em vừa tìm được

READ:  Soạn bài Luyện tập lập luận chứng minh ngắn nhất

Gợi ý trả lời

– Điểm nổi bật nhất của bạn Định là ngay thẳng, thật thà.
– Mỗi học sinh cần phải cố gắng học tập và rèn luyện đạo đức.
– Thầy giáo chủ nhiệm lớp em có rất nhiều kinh nghiệm giáo dục thế hệ trẻ.
– Bác Hồ đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng – sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

***

Soạn bài Luyện từ và câu lớp 4: Danh từ trang 52, 53 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 sẽ giúp các em học sinh không chỉ chuẩn bị bài trước khi lên lớp tốt nhất, mà còn giúp các em luyện tập lại một lần nữa về danh từ, cách nhận biết danh từ trong câu.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: kiến thức chung