Soạn bài Chỉ từ ngắn nhất | Soạn bài Chỉ từ lớp 6 trang 136

Soạn bài Chỉ từ lớp 6 giúp các em nắm vững định nghĩa, cách hoạt động của chỉ từ trong câu, trả lời các câu hỏi bài tập soạn văn bài chỉ từ trang 136 đến 139 SGK Ngữ văn 6 tập 1.

Bạn đang cần tìm tài liệu soạn bài Chỉ từ ? Đọc Tài Liệu giới thiệu nội dung chi tiết bài soạn văn Chỉ từ giúp các bạn nắm được định nghĩa về chỉ từ, cách hoạt động của chỉ từ trong câu.

Với những hướng dẫn chi tiết trả lời câu hỏi sách giáo khoa dưới đây các em không chỉ soạn bài tốt mà còn nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học này.

    Cùng tham khảo…

Kiến thức cơ bản

Khái niệm Chỉ từ là gì?

  • Chỉ từ là những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian.
  • Chỉ từ thường làm phụ ngữ trong cụm danh từ. Ngoài ra, chỉ từ còn có thể làm chủ ngữ hoặc trạng ngữ trong câu.

Hướng dẫn soạn bài Chỉ từ siêu ngắn gọn

Dưới đây là nội dung soạn văn lớp 6 bài Chỉ từ ngắn nhất, nhưng để các em học sinh có thể làm được bài soạn văn chi tiết, đầy đủ hơn thì Đọc tài liệu đã đưa ra nhiều cách trình bày đáp án các câu hỏi khác nhau, các bạn học sinh bấm vào phần số bài để tham khảo thêm.

I. Chỉ từ là gì?

Bài 1 trang 136 SGK Ngữ văn 6 tập 1 (bấm vào đây để xem thêm cách trình bày đáp án khác nhau)

Các từ được in đậm trong những câu sau bổ sung ý nghĩa cho từ nào?

Ngày xưa có ông vua nọ sai một viên quan đi dò la khắp nước tìm người tài giỏi. Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người. Đã mất nhiều công tìm kiếm nhưng viên quan vẫn chưa thấy có người nào thật lỗi lạc.

READ:  Trắc nghiệm Hóa 11 bài 3

Một hôm, viên quan đi qua một cánh đồng làng kia, chợt thấy bên vệ đường có hai cha con nhà nọ đang làm ruộng […].

(Em bé thông minh)

Trả lời:

Các từ in đậm bổ sung ý nghĩa cho các từ:

– Nọ: Ông vua

– Ấy: Viên quan

– Kia: Làng

– Nọ: Cha con nhà.

Bài 2 trang 137 SGK Ngữ văn 6 tập 1

So sánh các từ và cụm từ sau, từ đó rút ra ý nghĩa của những từ được in đậm.

– ông vua / ông vua nọ;

– viên quan / viên quan ấy;

– làng / làng kia;

– nhà / nhà nọ.

Trả lời

Nghĩa của các từ ông vua ấy, viên quan ấy, làng kia, nhà nọ đã được cụ thể hoá, được xác định một cách rõ ràng trong không gian. Trong khi đó các từ ngữ ông vua, viên quan, làng, nhà còn thiếu tính xác định.

Bài 3 trang 137 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Nghĩa của các từ ấy, nọ trong những câu sau có điểm nào giống và điểm nào khác với các trường hợp đã phân tích?

     Hồi ấy, ở Thanh Hóa có một người làm nghề đánh cá tên là Lê Thận. Một đêm nọ, Thận thả lưới ở một bến vắng như thường lệ.

(Sự tích Hồ Gươm)

Trả lời

So sánh các từ ấy (hồi ấy), nọ (đêm nọ) với các từ đã phân tích ở trên, ta thấy:

– Giống nhau:

Cùng xác định vị trí của sự vật.

– Khác nhau:

+ Các từ: viên quan ấy, nhà nọ -> định vị sự vật trong không gian.

+ các từ hồi ấy, đêm nọ -> định vị sự vật về thời gian.

II. Hoạt động của chỉ từ trong câu

Bài 1 trang 137 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Trong các câu đã dẫn ở phần I, chỉ từ đảm nhiệm chức vụ gì?

Trả lời

Các chỉ từ nọ, kia, ấy… làm nhiệm vụ phụ ngữ sau của cụm danh từ, cùng với danh từ và phụ ngữ trước lập thành một cụm danh từ: viên quan ấy, một cánh đồng làng kia, hai cha con nhà nọ.

Bài 2 trang 137 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Tìm chỉ từ trong những câu dưới đây. Xác định chức vụ của chúng trong câu.

a) Cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh nghiệm qua gian khổ, hi sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn.

Đó là một điều chắc chắn.

(Hồ Chí Minh)

READ:  Hướng dẫn soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo) - Trang 21

b) Từ đấy, nước ta chăm nghề trồng trọt, chăn nuôi và có tục ngày Tết làm bánh chưng, bánh giầy.

(Bánh chưng, bánh giầy)

Trả lời

Chỉ từ trong mỗi câu và chức vụ của chúng:

a) Đó: làm chủ ngữ

b) Đấy: làm trạng ngữ

Soạn bài Chỉ từ phần Luyện tập

Bài 1 trang 138 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Tìm chỉ từ trong những câu sau đây. Xác định ý nghĩa và chức vụ của các chỉ từ ấy.

a) Vua cha xem qua một lượt rồi dừng lại trước chồng bánh của Lang Liêu, rất vừa ý, bèn gọi lên hỏi. Lang Liêu đem giấc mộng gặp thần ra kể lại. Vua cha ngẫm nghĩ rất lâu rồi chọn hai thứ bánh ấy đem tế Trời, Đất cùng Tiên vương.

(Bánh chưng, bánh giầy)

b)

Đấy vàng, đây cũng đồng đen

Đấy hoa thiên lí, đây sen Tây Hồ.

(Ca dao)

c) Nay ta đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương.

(Con rồng cháu Tiên)

d) Từ đó nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng.

(Sự tích Hồ Gươm)

Trả lời

Các chỉ từ có trong các câu và ý nghĩa, chức vụ của chúng là:

a) hai thứ bánh ấy:

– Định vị sự vật trong không gian

– Làm phụ ngữ sau trong cụm danh từ.

b) đấy, đây

– Định vị sự vật trong không gian

– Làm chủ ngữ

c) nay

– Định vị sự vật trong thời gian

– Làm trạng ngữ

d) đó:

– Định vị sự vật trong thời gian

– Làm trạng ngữ

Bài 2 trang 138 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Thay các cụm từ in đậm dưới đây bằng những chỉ từ thích hợp và giải thích vì sao cần thay như vậy.

a) Giặc tan vỡ. Đám tàn quân giẫm đạp lên nhau chạy trốn, tráng sĩ đuổi đến chân núi Sóc (Sóc Sơn). Đến chân núi Sóc, một mình một ngựa, tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi giáp sắt bỏ lại, rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời.

(Theo Thánh Gióng)

b) Người ta còn nói khi ngựa thét ra lửa, lửa đã thiêu cháy một làng, cho nên làng bị lửa thiêu cháy về sau gọi là làng Cháy.

(Theo Thánh Gióng)

Trả lời

READ:  Dàn ý phân tích nhân vật Phùng trong Chiếc thuyền ngoài xa

Có thể thay như sau:

a) đến chân núi Sóc = đến đấy.

b) làng bị lửa thiêu cháy = làng ấy (Thay như vậy để khỏi lặp từ)

Bài 3 trang 139 SGK Ngữ văn 6 tập 1

Có thể thay các chỉ từ trong đoạn dưới đây bằng những từ hoặc cụm từ nào không? Rút ra nhận xét về tác dụng của chỉ từ.

Năm ấy, đến lượt Lý Thông nộp mình. Mẹ con hắn nghĩ kế lừa Thạch Sanh chết thay. Chiều hôm đó, chờ Thạch Sanh kiếm củi về, Lý Thông dọn một mâm cơm rượu thịt ê hề mời ăn, rồi bảo:

    – Đêm nay, đến phiên anh canh miếu thờ, ngặt vì dở cất mẻ rượu, em chịu khó thay anh, đến sáng thì về.

(Thạch Sanh)

Trả lời

– Không thể thay các chỉ từ: năm ấy, chiều hôm đó, đêm nay trong đoạn văn được.

– Nhận xét về tác dụng của chỉ từ: Chỉ từ có vai trò rất quan trọng. Chúng có thể chỉ ra những sự vật, thời điểm khó gọi thành tên, giúp người nghe, người đọc định vị được các sự vật, thời điểm ấy trong chuỗi sự vật hay trong dòng thời gian vô hạn.

Xem thêm:

Tổng kết

  • Chỉ từ là những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian.
  • Chỉ từ thường làm phụ ngữ trong cụm danh từ. Ngoài ra, chỉ từ còn có thể làm chủ ngữ hoặc trạng ngữ trong câu.

// Trên đây là nội dung chi tiết bài soạn văn Chỉ từ do Đọc Tài Liệu biên soạn gửi tới các em tham khảo. Mong rằng nội dung của bài hướng dẫn soạn văn 6 bài Chỉ từ này sẽ giúp các em ôn tập và nắm vững các kiến thức quan trọng về chỉ từ. Chúc các em luôn đạt được những kết quả cao trong học tập.

[ĐỪNG SAO CHÉP] – Bài viết này chúng tôi chia sẻ với mong muốn giúp các bạn tham khảo, góp phần giúp cho bạn có thể để tự soạn bài Chỉ từ một cách tốt nhất. “Trong cách học, phải lấy tự học làm cố” – Chỉ khi bạn TỰ LÀM mới giúp bạn HIỂU HƠN VỀ BÀI HỌC và LUÔN ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ CAO.

Hiền Phạm (Tổng hợp)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: kiến thức chung

Bài viết hay nhất