Sinh học 9 bài 15 | ADN

Soạn sinh học 9 bài 15 ADN giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 47 SGK Sinh học 9

Tài liệu hướng dẫn soạn sinh 9 bài 15 được Đọc Tài Liệu biên soạn sẽ hỗ trợ bạn trả lời tốt các câu hỏi tại trang 47 sách giao khoa, và nắm vững các kiến thức về ADN đã được học trên lớp.

Cùng tham khảo..

Kiến thức cơ bản sinh học 9 bài 15

Các kiến thức cần ghi nhớ:

1. Phân tử ADN được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O và P. ADS thuộc loại đại tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là nucleotit gồm bốn loại: A,T, G,X.

2. ADN của mỗi loài được đặc thù bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các Nucleotide. Do sách sắp xếp khách nhau của bốn loại Nucleotide đã tạo lên tính đa dạng của ADN. Tình đa sạng và tính đặc thù của ADN là cơ sở phân tử cho tính đa dạng và tính đặc thù của các loài sinh vật.

3. ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song, xoắn đều quanh một trục, các nucleotit giữa hai mạch đơn liên kết với nhau thành từng cặp theo NTBS: A kết hợp với T, G kết hợp với X, chính nguyên tắc này đã tạo nên tính chất bổ sung của hai mạch đơn.

READ:  Phân tích 8 câu cuối đoạn trích Trao duyên
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: kiến thức chung