Cơ sở pháp lýLuật đấu thầu năm 2013;Nghị định 63/2014/NĐ-" />

Mẫu Quyết Định Lựa Chọn Nhà Thầu Mới Nhất Năm 2021, Mẫu Quyết Định Chỉ Định Thầu 2019 Mới Nhất

Lựa chọn nhà thầu là một việc quan trọng trong đấu thầu hiện nay. Sau đây Luật Nhân Dân sẽ chia sẻ mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để bạn đọc tham khảo và áp dụng trên thực tế.

Đang xem: Mẫu quyết định lựa chọn nhà thầu

*

2″>

Cơ sở pháp lý

Luật đấu thầu năm 2013;Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu do Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2014;

Mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tên cơ quan

———-

Số: …/2019/QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

……, ngày … tháng … năm ….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

…….(NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN)

Căn cứ Luật đấu thầu năm 2013;Căn cứ nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu;Xét tính chất, yêu cầu của các gói thầu;Theo đề nghị của ….(chủ đầu tư dự án) ……tại văn bản tờ trình số…… ngày …… về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với dự án……với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Xem thêm: Cách Nấu Mì Nui Cho Bé – Các Món Ngon Từ Nui Cho Bé Trên 1 Tuổi

Điều 2: (tên chủ đầu tư) ……. chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt và đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. …………..chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Xem thêm: Gợi Ý 5 Cách Phối Đồ Với Giày Adidas Nam Mà Các Chàng Không Thể Bỏ Qua

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– Lưu VT.

……….(NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN)

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA DỰ ÁN……

(Phụ lục kèm theo Quyết định số…/2019/QĐ ngày … tháng … năm 2019)

STT Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng Tổ chức, cá nhân giám sát
1
2
3
Tổng hợp

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mới nhất năm 2021. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Mẫu nhà đẹp
READ:  Đã Mắt Với 25 Mẫu Nhà Lắp Ghép Đẹp "Hot" Nhất Cho Ý Tưởng Thiết Kế

Bài viết hay nhất