Mẫu Hợp Đồng Thuê Nhà Chung Cư Mới Nhất, #1 Mẫu Hợp Đồng Thuê Nhà Chung Cư Chuẩn Nhất

Khi đi thuê cũng như cho thuê căn hộ chung cư, trên cơ sở thống nhất giữa 2 bên cũng như để đảm bảo tính pháp lý để qua trình giao dịch được thuận lợi chúng ta cần có hợp đồng với các điều khoản được quy định rõ ràng. Trong thực tế, nhiều người cả đi thuê và cho thuê đều không nắm được mẫu hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư ra sao? có những điều khoản ràng buộc nào giúp đảm bảo có lợi cho cả 2 phía.

Đang xem: Mẫu hợp đồng thuê nhà chung cư

*

Tải ngay mẫu hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư cập nhật mới nhất năm 2020

Vì vậy, luxury-inside.vn sẽ giúp quý khách hàng nắm rõ những điều khoản cần có trong hợp đồng cho thuê, quý khách hàng có thể tải mẫu hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư mới nhất năm 2020 được áp dụng tại nhiều các dự án tại đây.

Trước khi tải quý khách có thể xem trước nội dung hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư bên dưới:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

………………., ngày…… tháng……. năm ……….

BÊN CHO THUÊ (Sau đây gọi là bên A):

Ông/Bà:…………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND (Hộ chiếu):………………………………… cấp ngày…………………….. tại……………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………….

Là chủ sở hữu hợp pháp tại căn hộ……………… tại…………… Chung cư……………………………

BÊN THUÊ (Sau đây gọi là bên B):

Ông/Bà:…………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND (Hộ chiếu):………………………………… cấp ngày…………………….. tại……………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………….

Sau khi bàn bạc, hai bên đồng ý thực hiện việc thuê căn hộ nhà chung cư với các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1

CĂN HỘ THUÊ

Bên B đồng ý thuê và Bên A đồng ý cho thuê căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo thông tin cụ thể như sau:

ĐIỀU 2

THỜI HẠN THUÊ

Thời hạn thuê căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là từ ngày ……./…../…………. đến hết ngày …../…./20…….Hai bên có thể thỏa thuận để gia hạn hợp đồng thuê. Nếu Bên B có nhu cầu gia hạn thì phải thỏa thuận với Bên A trước thời điểm kết thúc hợp đồng ít nhất 15 ngày.

ĐIỀU 3

MỤC ĐÍCH THUÊ

Mục đích thuê căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là để………………..

ĐIỀU 4

GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá thuê căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:………………………… (Bằng chữ:…………………….). Phương thức thanh toán: Tiền thuê căn hộ sẽ được Bên B chuyển khoản cho Bên A trong thời gian từ ngày … đến ngày …..hàng tháng theo số tài khoản sau:

READ:  Chiêm Ngưỡng Những Mẫu Cầu Thang Đẹp Cho Nhà Ống 2021, Cầu Thang, Thiết Kế, Nhà Cửa

Chủ tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………

Ngân hàng : Ngân hàng ……………………………chi nhánh………………………………………………….

Xem thêm: +99 Mẫu Nhà 500 Triệu 1 Tầng, 2 Tầng Với 500 Triệu ( Dự Toán Chi Phí)

Giá thuê trên không bao gồm phí quản lý căn hộ và tất cả các chi phí sử dụng dịch vụ bởi bên B như: Điện, nước, ga, internet, truyền hình cáp và các khoản chi phí khác (nếu có). Bên B có trách nhiệm thanh toán trực tiếp các loại chi phí nêu trên với Ban quản lý và các nhà cung cấp theo thực tế sử dụng của Bên B.Trong thời gian căn hộ được miễn phí quản lý thì Bên B không phải chi trả phí quản lý này. Bên B chỉ phải chi trả phí quản lý căn hộ khi có thông báo từ Ban quản lý hoặc chủ đầu tư.Bên B sẽ đặt cọc cho bên A một khoản Tiền cọc là ……………………. (bằng chữ: ……………………….). Đồng thời, Bên B trả trước ……………………. đồng (bằng chữ:……………………. đồng) là tiền thuê căn hộ tháng đầu tiên ngay sau khi ký hợp đồng này.

 

ĐIỀU 5

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

Giao căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư này cho bên B vào thời điểm: ngày ……../……./………….tiền nhà bắt đầu tính từ ngày …./……./…………Bảo đảm cho bên B quyền sử dụng riêng biệt ổn định căn hộ thuê trong thời hạn thuê.Bàn giao cho bên B chìa khóa của căn hộ.Hoàn trả cho Bên B số Tiền cọc đã nhận sau khi Hợp đồng hết hạn.Hoàn trả cho Bên B số tiền cọc đã nhận và đền cho Bên B số tiền tương đương số tiền cọc đó nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, đồng thời bên A phải báo trước 15 ngày cho bên B.

Bên A có các quyền sau đây:

Nhận đủ tiền thuê căn hộ theo phương thức đã thoả thuận.Đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư này nếu bên B có một trong các hành vi sau đây:Chậm trả tiền thuê căn hộ sau khoảng thời gian quy định hàng tháng tại Điều 4 mà không được sự đồng ý của Bên A;Sử dụng căn hộ không đúng mục đích thuê;Làm căn hộ hư hỏng nghiêm trọng;Sửa chữa căn hộ, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần căn hộ đang thuê mà không có sự đồng ý của bên A;Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh,có giấy nhăc nhở của ban quản lý căn hộ.Không phải hoàn trả cho Bên B khoản Tiền cọc là ………………… đồng (bằng chữ:………………… đồng) nếu Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư trước thời hạn.Lấy lại căn hộ khi hết hạn Hợp đồng thuê.

READ:  Bỏ Túi Top 23 Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp 5X14 M Nc412, Mặt Bằng Tầng Trệt Nhà Ống Gác Lửng 5X14

ĐIỀU 6

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

Phải thực hiện đủ thời hạn thuê theo Hợp đồng nếu không sẽ bị mất Tiền cọc là ………………… đồng (bằng chữ:………………… đồng)Sử dụng căn hộ đúng mục đích đã thoả thuận.Bất cứ việc sửa chữa, cải tạo nào theo nhu cầu của Bên B thì Bên B cũng phải thông báo và được sự đồng ý của bên A trước khi thực hiện.Trả đủ tiền thuê căn hộ, theo thời hạn và phương thức đã thoả thuận.Thanh toán đúng kỳ hạn các dịch vụ mà bên B sử dụng tại căn hộ.Khi hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư này kết thúc hay hết hạn, Bên B phải bàn giao lại căn hộ cho Bên A trong tình trạng tốt, ngoại trừ các hao mòn tự nhiên và hợp lý trong quá trình sử dụng. Các sửa chữa, cải tạo, thay đổi do Bên B tiến hành trong thời gian thuê với chấp thuận của bên A sẽ được giữ theo hiện trạng. Bên B trả lại cho bên A các chìa khóa của căn hộ bao gồm chìa khóa gốc và chìa khóa làm thêm (nếu có). Các thiết bị, vật dụng thuộc sở hữu của Bên B thì Bên B có thể chuyển đi .Bảo quản căn hộ kèm với các thiết bị, tài sản kèm theo căn hộ như đã liệt kê trong Điều 1 và nếu mất mát hay hư hỏng do lỗi của Bên B thì Bên B sẽ phải bồi thường bằng cách mua thay thế tài sản tương tự hoặc bồi thường bằng tiền cho Bên A với giá trị được qui đổi tương ứng theo giá trị tài sản quy định bởi chủ đầu tư. Trong trường hợp Bên B bồi thường bằng tiền, Bên A được cấn trừ vào tiền cọc đã nhận của Bên B.Giữ gìn căn hộ, sửa chữa thay mới những hư hỏng do mình gây ra;Tôn trọng quy sinh hoạt công cộng;

Bên B có các quyền sau đây:

Nhận căn hộ thuê theo đúng thoả thuận;Được Bên A ưu tiên thỏa thuận cho thuê tiếp căn hộ nếu đã hết hạn hợp đồng mà Bên A vẫn có nhu cầu cho thuê căn hộ;Thông báo bên A trường hợp căn hộ bị hư hỏng nặng do nguyên nhân khách quan: thấm dột, hệ thống điện hay cấp thoát nước, wifi…của dự án bị hư hỏng để bên A sắp xếp sửa chữa kịp thời.Được đền bù số tiền tương đương với số tiền cọc……………………. đồng (bằng chữ: ……………………. đồng) nếu bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trước hạn mà không phải do lỗi của bên B.

READ:  Mẫu Gạch Lát Hiên Nhà Đa Dạng Phong Cách, 5 Loại Gạch Lát Hiên Nhà Đa Dạng Phong Cách

 Điều 7

KẾT THÚC HỢP ĐỒNG CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ

Hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư này sẽ kết thúc trong các trường hợp sau:

Hết hạn hợp đồngCăn hộ bị giải tỏa theo quyết định hợp pháp hay sụp đổ, hỏa hoạn (không phải gây ra do bất cẩn, cẩu thả của bên B)Trường hợp bất khả kháng do thiên tai, bão lụt, chiến tranh hay những hoàn cảnh tương tự như vậy.

Nếu một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải báo trước cho Bên còn lại ít nhất là 30 ngày và chấp nhận mất tiền cọc hoặc đền tiền cọc như quy định tại Hợp đồng này.

ĐIỀU 8

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

Bên A cam đoan

Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:Căn hộ không có tranh chấp;Căn hộ không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư này.

Bên B cam đoan

Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này;Việc giao kết Hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm pháp luật tại căn hộ.

Xem thêm: Top 10 Cách Phối Đồ Sang Chảnh Mùa Đông, 6 Cách Phối Đồ Mùa Đông Đẹp Sành Điệu Và Ấm Áp

ĐIỀU 9

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.Hợp đồng này sẽ được thực hiện đầy đủ bởi hai bên. Bất cứ điều chỉnh, bổ sung nào phải được lập thành phụ lục và được ký kết bởi hai bên.Nếu có tranh chấp hay vi phạm hợp đồng bởi một trong hai bên, vấn đề sẽ được giải quyết thông qua hòa giải, thương lượng. Nếu hai bên không đi đến giải pháp chung, vấn đề sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền giải quyết.Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ một bản.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Mẫu nhà đẹp

Bài viết hay nhất