Mẫu Giấy Cam Kết Cho Ở Nhờ Nhà, Mẫu Giấy Cam Kết Cho Ở Nhờ

*

…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…

Đang xem: Mẫu giấy cam kết cho ở nhờ nhà

*

Sơ đồ WebSite

*

Giới thiệu

*

Hướng dẫn sử dụng

*

Rss

*

Homepage

*

Widget

*

Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

*

*
Mẫu hợp đồng

HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN NHÀ Ở

(Số: ……………./HĐCMNO)

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm …., Tại: ………………………………………….Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO MƯỢN:(Bên A)

a)Trường hợp là cá nhân:

Ông/bà:………………………………………………………………..Năm sinh:……………………………

CMND số: ………………………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: …………………………..

Hộ khẩu:…………………………………………………………………………………………………………

Là chủ sở hữunhà ở:………………………………………………………………………………………….

b)Trường hợp là đồng chủ sở hữu:

Ông/bà:………………………………………………………………..Năm sinh:……………………………

CMND số: ………………………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: …………………………..

Hộ khẩu:…………………………………………………………………………………………………………

Ông/bà:………………………………………………………………..Năm sinh:……………………………

CMND số: ………………………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: …………………………..

Hộ khẩu:…………………………………………………………………………………………………………

Là đồng sở hữunhà ở:…………………………………………………………………………………………

Các chứng từ sở hữu và tham khảo vềnhà ởđã được cơquan có thẩm quyền cấp cho BênAgồm có:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

BÊN MƯỢN:(Bên B)

Ông/bà:………………………………………………………………..Năm sinh:……………………………

CMND số: ………………………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: …………………………..

Hộ khẩu:…………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoảnsố:…………………………………………. Mở tại ngân hàng: …………………………………

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Đối tượng của hợp đồng này là…………….ngôi nhà số:……………………………………., cóthực trạng theo Giấy chứng nhận ……………/hoặc Giấy bàn giao nhà/Giấy tờ khác với diện tích:……………………

Đặc điểm:……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ MỤC ĐÍCH MƯỢN

2.1.Thời hạn mượn:………………………………………………………………………………………….

2.2.Mục đích mượn:…………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 3:QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

3.1.BênAcó các nghĩa vụ sau đây:

a)Giao nhà cho bênBtheo đúng hợp đồng;

b)Bảo đảm cho bênBsử dụng ổn định nhà trong thời hạn mượn;

c)Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thoả thuận, nếu bênAkhông bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bênBthì phải bồi thường;

READ:  Vẻ Đẹp Mẫu Nhà 2 Tầng Có Gác Lửng, 25+ Mẫu Nhà 2 Tầng Có Gác Lửng Nội Thất Đẹp

d)Tạo điều kiện cho bênBsử dụng thuận tiện diện tích mượn;

e)Nộp các khoản thuế về nhà và đất (nếu có).

Xem thêm: Top 14 Kiểu Tóc Xoăn Đẹp Ý Tưởng, 33 Mẫu Tóc Xoăn 2020

3.2.BênAcó các quyền sau đây:

a)Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng nhưng phải báo cho bênBbiết trước……..tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bênBcó một trong các hành vi sau đây:

b)Sử dụng nhà không đúng mục đíchcho mượn.

c)Làm nhà hư hỏng nghiêm trọng;

d)Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác mượn lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang mượn mà không có sự đồng ý của bênA;

e)Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh;

f)Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường.

g)Cải tạo, nâng cấp nhà cho mượn khi được bên mượn đồng ý, nhưng không được gây phiền hà cho bênBsử dụng chỗ ở;

h)Được lấy lại nhà chomượn khi hết hạn hợp đồng mượn/đạt được mục đích nếu không có thỏa thuận về thời hạn mượn. Nếu bên A có nhu cầu đột xuấtvà cấp bách cần sử dụng nhà ở thì được đòi lại nhà ở đó mặc dù bên B chưa đạt được mục đích, nhưng phải báo trước …….tháng.

ĐIỀU 4:QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

4.1. Nghĩa vụ của bên B:

a)Sử dụng nhà đúng mục đích đã thoả thuận;

b)Giữ gìn, bảo quảnnhàmượn như nhà của mình, không được tự ý thay đổi tình trạng nhà mượn, nếu tài sản bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa;

c)Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý của bên A;

d)Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng;

READ:  Những Mẫu Nhà Cấp 4 Có Gác Lửng 7X20 Đẹp Nhất Hiện Nay

e)Trả tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các chi phí phát sinh khác trong thời gian mượn nhà;

f)Trả nhà cho bênAtheo đúng theo thoả thuận,nếu không có thoả thuận về thời hạn trả lại tài sản thì bênBphải trả lại tài sản ngay sau khi mục đích mượn đã đạt được;

g)Bồi thường thiệt hại, nếu làm hư hỏng, mất mátnhà mượn.

4.2. Quyền của bên B:

a)Được cho mượn lại nhà đang mượn, nếu được bênAđồng ý bằng văn bản;

b)Được tiếp tục mượn theo các điều kiện đã thoả thuận với bênAtrong trường hợpthay đổi chủ sở hữu nhà;

c)Được ưu tiên mua nhà đang mượn, khi bênAthông báo cho bênBvề việc bán ngôi nhà;

d)Đơn phương đình chỉ hợp đồng mượn nhà nhưng phải báo cho bênAbiết trước một tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bênAcó một trong các hành vi sau đây:

-Không sửa chữa nhà khi chất lượng nhà giảmsútnghiêm trọng;

-Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

e)Được thay đổi cấu trúc ngôi nhà nếu được bên cho mượn đồng ý bằng văn bản.

f)Yêu cầu bên cho mượn phải thanh toán chi phí hợp lý về việc sửa chữa hoặc làm tăng giá trịnhàmượn, nếu có thoả thuận.

g)Không phải chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên củanhà mượn.

ĐIỀU5: CÁCTHOẢ THUẬN KHÁC

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản và phải được công chứng mới có giá trị để thực hiện.

ĐIỀU6: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

BênAvà bênBchịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam kết sau đây:

6.1.Đã khai đúng sự thật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

READ:  7+ Mẫu Thiết Kế Nhà Vệ Sinh Dưới Gầm Cầu Thang Hợp Phong Thủy

6.2.Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thoả thuận với bên B đã ghi trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

ĐIỀU7:CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN NHÀ Ở

Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau:

7.1. Thờihạn cho mượn, cho ở nhờ đã hết;

7.2. Nhàở cho mượn, cho ở nhờ không còn;

7.3. Bên mượn, bên ở nhờ nhà ở chết hoặc mất tích theo tuyên bố của Tòa án;

7.4. Nhà ở cho mượn, cho ở nhờ có nguy cơ sập đổ hoặc thuộc diện đã có quyết định giải tỏa, phá dỡ hoặc thu hồi đất củacơ quan nhà nước có thẩm quyền;

7.5. Theo thỏa thuận của các bên.

ĐIỀU8:GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được cần phải thực hiện bằng cách hoà giải; nếu hoà giải không thành, thì đưa ra toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU9: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

9.1. Hợp đồng này có hiệu lực kểtừ ngày …… tháng ……. năm ……đến ngày …… tháng ….. năm …….

Xem thêm: Vịt Om Sấu Ngon Với Cách Nấu Vịt Om Sấu Ngon Nhất Ai Cũng Nấu Được

9.2. Hợp đồng này được lập thành …..bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ …. bản, …. bản lưu tại cơ quan công chứng hoặc chứng thực (nếu có) và …. bản lưu tại cơ quan thuế(các bên có thể thỏa thuận lập thêm hợp đồng bằng tiếng Anh)./.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Mẫu nhà đẹp