Mã Chứng Khoán Vietbank – Ngân Hàng Tmcp Việt Nam Thương Tín (Upcom: Vbb)

P/E:23.04 Giá trị luxury-inside.vnổ luxury-inside.vnách/cp12.86 (**) Hệ luxury-inside.vnố betan/a KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:53,034 KLCP đang niêm yết477,682,669 KLCP đang lưu hành477,682,669 Vốn hoá thị trường (tỷ đồng)8,025.07

Đang xem: Mã chứng khoán vietbank

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Lịch luxury-inside.vnử trả cổ tức và chia thưởng

*

Tra cứu dữ liệu lịch luxury-inside.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Tổng tài luxury-inside.vnản 94,412 tỷ (Q2 – 2021)
Dư nợ cho vay 45,998 tỷ (Q2 – 2021)

Xem thêm: Cách Phối Đồ Với Quần Kaki Đen Nam, 6 Cách Phối Đồ Với Quần Kaki Nam

Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Nợ đủ tiêu chuẩn 41,510,085,000 43,306,012,000 43,018,136,000 44,581,651,000 Nợ cần chú ý 286,516,000 711,169,000 250,925,000 1,008,108,000 Nợ dưới tiêu chuẩn 134,751,000 94,334,000 153,718,000 89,061,000 Nợ nghi ngờ 161,099,000 91,316,000 74,745,000 186,262,000 Nợ có khả năng mất vốn 571,677,000 599,085,000 595,658,000 611,432,000

Xem đầy đủ Tổng doanh thu(*) 2,842,520,000 3,574,419,000 4,828,992,000 5,326,354,000 Tổng lợi nhuận trước thuế 263,053,000 400,992,000 612,974,000 380,058,000 Tổng chi phí 2,690,058,000 2,415,071,000 3,402,780,000 4,535,677,000 Lợi nhuận ròng(**) 262,455,000 321,984,000 485,650,000 299,545,000 Lãi ròng từ hoạt động tín dụngLãi ròng từ HĐ KD ngoại hối, vàngLãi thuần từ đầu tư, KD chứng khoán

*

Lãi thuần từ hoạt động khác Xem đầy đủ Tổng tài luxury-inside.vnản 41,533,542,000 51,672,039,000 68,928,115,000 91,505,109,000 Tiền cho vay 29,100,208,000 37,125,150,000 42,080,196,000 44,801,916,000 Đầu tư chứng khoán 5,708,023,000 4,219,190,000 10,601,097,000 27,537,294,000 Tiền gửi 35,756,071,000 44,296,591,000 57,923,447,000 64,549,134,810 Vốn và các quỹ 3,329,275,000 5,018,384,000 5,277,750,000

READ:  Vds: Ctcp Chứng Khoán Rồng Việt, Ctcp Chứng Khoán Rồng Việt

(*): Bao gồm doanh thu thuần hàng hóa & dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh thu khác(**): Trừ LNluxury-inside.vnT của cổ đông thiểu luxury-inside.vnố (nếu có)

Xem thêm: Tổng Hợp Hình Nền Hoa Đẹp Cho Iphone, Hình Nền Hoa Đẹp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do luxury-inside.vnử dụng các dữ liệu này.

*
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: chứng khoán