Lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Tổng hợp lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung bao gồm các kiến thức cơ bản cùng các dạng bài tập thường gặp kèm phương pháp giải.

Nếu đang tìm kiếm một tài liệu học tập về phần phân tích đa thức thành nhân tử, các em hãy tham khảo ngay tài liệu dưới đây với hệ thống lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử cùng các dạng bài tập thường gặp, giúp các em nắm được trọn vẹn phần kiến thức này. Các thầy cô cũng có thể sử dụng bài tổng hợp này như một tài liệu hữu ích phục vụ quá trình dạy học của mình.

Cùng tham khảo nhé!

I. Lý thuyết phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Ví dụ: ({x^2} + xy – 6x – 6y = xleft( {x + y} right) – 6left( {x + y} right) )(= left( {x + y} right)left( {x – 6} right))

hoặc ({x^2} + xy – 6x – 6y = left( {{x^2} – 6x} right) + left( {xy – 6y} right) )(= xleft( {x – 6} right) + yleft( {x – 6} right) )(= left( {x – 6} right)left( {x + y} right))

Các cách làm như trên gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.

– Ta vận dụng phương pháp nhóm hạng tử khi không thể phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung hay bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.

READ:  Phân tích hình tượng sóng trong bài Sóng của Xuân Quỳnh

– Ta nhận xét để tìm cách nhóm hạng tử một cách thích hợp (có thể giao hoán và kết hợp các hạng tử để nhóm) sao cho sau khi nhóm, từng nhóm đa thức có thể phân tích được thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. Khi đó đa thức mới phải xuất hiện nhân tử chung.

– Ta áp dụng phương pháp đặt thành nhân tử chung để phân tích đa thức đã cho thành nhân tử.

Chú ý

– Với một đa thức, có thể có nhiều cách nhóm các hạng tử một cách thích hợp.

– Khi phân tích đa thức thành nhân tử ta phải phân tích đến cuối cùng (không còn phân tích được nữa).

– Dù phân tích bằng cách nào thì kết quả cũng là duy nhất.

– Khi nhóm các hạng tử, phải chú ý đến dấu của đa thức.

2. Các dạng bài thường gặp

Dạng 1: Phân tích đa thức thành nhân tử

Phương pháp:

Sử dụng cách nhóm hạng tử để phân tích đa thức thành nhân tử.

Dạng 2: Tìm (x) .

Phương pháp:

Sử dụng cách nhóm hạng tử để biến đổi về dạng tìm (x) thường gặp.

Chẳng hạn (A.B = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}A = 0\B = 0end{array} right.)

Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức thỏa mãn điều kiện cho trước

Phương pháp:

+ Biến đổi biểu thức để có thể sử dụng được điều kiện của đề bài.

READ:  Soạn bài các phương châm hội thoại

+ Từ đó tính giá trị của biểu thức.

—————————-

Hy vọng với hệ thống kiến thức lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử trên đây, các em sẽ có thêm một tài liệu học tập hữu ích để học tốt hơn môn Toán 8. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: kiến thức chung