Kể chuyện bài Cóc kiện Trời trang 124 SGK Tiếng Việt 3

Hướng dẫn soạn bài kể chuyện trang 124 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 bài Cóc kiện Trời (Tuần 33)

Đề bài: Dựa vào tranh minh họa, kể lại một đoạn truyện Cóc kiện Trời theo lời của một nhân vật trong truyện.

Trả lời câu hỏi soạn bài kể chuyện Cóc kiện Trời

Kể lại đoạn 2 câu chuyện Cóc kiện Trời theo lời của Cóc:

Sáu người chúng tôi nương theo ngọn gió đi vun vút tới cửa nhà Trời. Cửa nhà Trời vẫn đóng chặt, bên ngoài có treo một cái trống lớn. Tôi suy nghĩ rồi phân cho mỗi người vào một vị trí thích hợp để sẵn sàng chiến đấu: Anh Cua thì bò vào chum nước, cô Ong thì đợi sau cánh cửa, còn chị Cáo, anh Gấu, anh Cọp thì nấp ở hai bên.

Khi quân binh của chúng tôi đã mai phục xong, tôi với lấy cái dùi đánh ba hồi trống làm náo động cả thiên đình. Nghe tiếng trống, Trời nổi giận sai Gà ra trị tội tôi nhưng Gà vừa bay đến thì Cáo nhảy ra cắn cổ tha đi mất. Trời lại sai Chó ra đuổi bắt Cáo, nhưng Chó mới ló đầu ra đã bị Gấu quật ngã chết tươi. Trời giận dữ và sai Thần Sét ra trừng trị Gấu thì Thần Sét bị Ong châm túi bụi phải nhảy vào chum nước. Trong chum, Thần Sét lại bị Cua kẹp đau điếng phải nhảy vội ra và bị Cọp vồ luôn. Thế là quân nhà Trời đại bại và chúng tôi toàn thắng.

READ:  Soạn bài Truyện Kiều phần 1 Tác giả | Soạn văn 10 bài Truyện Kiều phần tác giả

Tâm Phương (Tổng hợp)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: kiến thức chung

Bài viết hay nhất