Thẻ: Theresa May

Thời trang và chính trị

(LI) Đối với nhà lãnh đạo hàng đầu, trang phục không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân. Nó được chú trọng và tính toán kỹ lưỡng để gây ấn ...