Thẻ: ký ức

Foody Mobile 6 Jpg 111 635875058312218451

“Ăn theo” ký ức…

“Thời bao cấp” – cụm từ ấy gợi về một thời đã qua, chưa lâu, gợi về những ký ức. Hoài niệm những gì thuộc về một cái cảm xúc ...